Entradas

Parroquia de Xarceléi / Jarceley

Xarceléi / Jarceley

♦ Casa Basilio ♦ Casa Coixo ♦ Casa Colás ♦ Casa Escalita ♦ Casa Hermenegildo ♦ Casa El Palacio ♦ Casa Rojas ♦ Casa Tomás

Bárzana

♦ Casa Agosto ♦ Casa Alvarín ♦ Casa Manín ♦ Casa Pericón ♦ Casa Rollín

La Braña d’Ordial

♦ Casa Avelino ♦ Casa Pepe ♦ Casa Robles

L.lanteiru

♦ Casa La Gallega ♦ Casa Gal.lona ♦ Casa Marcelino ♦ Casa Zapateiru

Ordial

♦ Casa Candanu ♦ Casa Ferreiru ♦ Casa García ♦ Casa Gracianu ♦ Casa Sabino ♦ Casa Tufo

Pambléi / Pambley

♦ Casa Carmena ♦ Casa Celestina ♦ Casa Menéndez ♦ Casa El Mudo ♦ Casa El Palaciu ♦ Casa Pulita ♦ Casa El Romo ♦ Casa San Roque ♦ Casa Solana ♦ Casa Xuan Diez


Uviéi / Ovilley

♦ Casa Anxelu ♦ Casa Coruxo ♦ Casa Maletas ♦ Casa Madaleno ♦ Casa Maquilo ♦ Casa Martín ♦ Casa Pepito ♦ Casa Queipo


Vil.lar de L.lanteiru

♦ Casa Boleiru ♦ Casa Camilo ♦ Casa Camineiru ♦ Casa Campa ♦ Casa Colás ♦ Casa Colasín ♦ Casa Casanueva ♦ Casa Ferreiru ♦ Casa Pedrón ♦ Casa Regueiru ♦ Casa Rosito